Etusivu

-LAADUKASTA KUNTOUTUSPALVELUA VUODESTA 1997-

Olen laillistettu, yksityisenä ammatinharjoittajana toimiva puheterapeutti, psykoterapeutti ja työnohjaaja, joka tarjoaa terapia-, työnohjaus- ja konsultaatiopalveluja Oulussa ja Raahessa.

Asiakkaitani ovat yksityiset ihmiset sekä erilaiset yhteisöt.

Olen erikoistunut mm. lasten vuorovaikutuksen sekä puheen- ja kielenkehityksen ongelmien kuntoutukseen. Lisäksi minulla on erityisosaamista mm. kiintymyssuhdehäiriöisten lasten ja nuorten puheterapiasta. Vahvuuksiani ovat myös lasten puheterapiaan liittyvän omaisten ja lähiverkoston ohjaus ja kuntoutuksen suunnittelu sekä yhteistyö henkilöstön kanssa.

Työni peruslähtökohtia ovat asiakaslähtöisyys ja laadukas kuntoutus. Ammatillista osaamistani ja laadukasta kuntoutusta pidän yllä mm. säännöllisellä koulutuksella.

Psykoterapia toteutuu psykoanalyyttisen psykoterapian viitekehyksessä.

- Ole hyvä ja ota rohkeasti minuun yhteyttä!-

Työnohjauspalvelut

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja ja mahdolliset muut osallistujat auttavat ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.

Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toinen toiseltaan.

Työnohjaus voi olla yksilö-, ryhmä- ja myös työyhteisönohjausta. Etukäteen määritellyt tavoitteet auttavat työnohjausprosessissa edistymiseen. Työnohjaukseen osallistuvat päättävät tavoitteista, usein työnohjausryhmän ensimmäisissä tapaamisissa. Tavoitteita voi ja kannattaakin arvioida aina uudelleen ohjausprosessin aikana.

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Jokaisella on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten työnohjauksessa kertoo asioista. Ohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattavalle. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa.

Ole hyvä ja ota yhteyttä, jos työnohjaus on sinulle ajankohtainen asia.

Puheterapiapalvelut

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää mm. puheilmaisun ja kommunikaation sekä kielellisten taitojen arviointia ja kuntoutusta sekä sen suunnittelua ja järjestämistä.

Olen ensisijaisesti keskittynyt lasten ja nuorten puheterapiaan. Puheterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi artikulaatio- eli äännevirheet, viivästynyt puheenkehitys, kielellinen erityisvaikeus, vuorovaikutuksen ongelmat, oppimisvaikeudet, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet.

Puheterapiapalveluja tuotan eri yhteisöille esim. KELA ja Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä. KELA:n vaikeavammaisten lääkinnällinen avomuotoinen puheterapiapalveluni noudattaa KELA:n vaikeavammaisten avoterapiastandardia ja hyvää kuntoutuskäytäntöä.

Puheterapiaan voit hakeutua myös ihan omakustanteisesti. – Ole hyvä ja ota rohkeasti yhteyttä!

Puheterapia toteutuu asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä koko kuntoutusprosessin ajan. Tavoitteena ja teemana on yhdessä eteenpäin asiakkaan kuntoutumisen hyväksi.

CV

Laillistettu puheterapeutti, FM (Oulun yliopisto 1997)

Theraplay-peruskurssi (Suomen Theraplay-yhdistys 2005)

Työnohjaaja (Oulun yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelut 2007-2009)

Erityistason psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus (Oulun yliopisto, Täydentävien opintojen keskus 2010-2013).

Yhteystiedot

Osoite Kiilakiventie 1, 90250 Oulu

Puhelin 040-5472513Sähköposti johannas.heikkila@icloud.com

Lähetä viesti

Paljonko on kaksi plus kaksi?